1953-1962 – De Afrikaanse periode

In 1950 beslist België een militaire basis te bouwen in Belgisch Congo, extra-métropolitaanse basis maar nationaal, en dusdanig, in Centraal Afrika, een infrastructuur voor internationaal gebruik op te richten in het kader van de akkoorden van de Westelijke Defensie en aan het Belgisch Leger de samenwerking met de Force Publique toe te laten, en de verdediging van onze overzeese gebieden. De basis van de Kamina – BAKA – is gelegen op de hoogvlakten van Katanga.
In 1953 begint men met de bouw van een tweede basis te Kitona – BAKI – dichtbij de uitmonding van de Congo stroom.
Op 15 april 1953 scheept een eerste groep van 44 Para-Commando’s in op de T.N.A. Kamina met bestemming Belgish Congo. Hun terugkeer is voorzien op 1 december 1953 en ze krijgen de naam van “VERKENNINGS DETACHEMENT”.
Dit detachement, samengesteld uit 4 Officieren, 8 Onderofficieren en 32 Korporaals en Soldaten, zal dus 6 maanden doorbrengen op de basis van Kamina, in onze vroegere Kolonie, om er de installatie voor te bereiden van de volgende detachementen en het trainingsprogramma, uitgewerkt voor Afrika, proefondervindelijk op punt te stellen.
Op 9 november 1953 scheept een eerste belangrijk detachement van moederlandse strijdkrachten, bestaande uit 330 Para-Commando’s (één Compagnie Parachustisten, één Compagnie Commando’s en een Recce peloton), op zijn beurt in te Antwerpen voor een verblijf van zes maanden in de kolonie. De reizen verlopen over zee aan boord van het troepentransport schip TNA (Transport Naval Auxiliaire) KAMINA (A-957) tot Moanda (Belgisch Congo) van waaruit een luchtbrug het personeel overbrengt naar de basis van Kamina.
Elk Bataljon van het Regiment zal zich dan om beurt naar Afrika begeven voor een periode van ongeveer zes maanden.
De vijf eerste detachementen zullen samengesteld zijn met een Compagnie Para, een Compagnie Commando en een peloton recce.
In 1959, het 4de Bataljon Commando onlangs opgericht vervoegt BAKI, basis Kitona.
Vanaf 1955 (oprichting van het 3de Bataljon Parachutisten) worden de detachementen afwisselend door 1ste Bataljon Para en 2de Bataljon Commando geleverd.
Na de ordehandhaving- en bevrijding operaties naar aanleiding van onlusten bij de onafhankelijkheid van Congo, alsook RWANDA en BURUNDI (1959-1962), keren alle Eenheden Para-Commando’s terug naar België.

1ste DETACHEMENT: Een compagnie Para en een compagnie Ccommando.

Inlijving : augustus 1952.
Vertrek uit Antwerpen met TNA KAMINA : 9 nov. 1953.
Verblijf te Kamina : 25 nov. 53–4 juni 54.
Terugkeer te Antwerpen met TNA KAMINA : 25 juli 1954.

 

2de DETACHEMENT : Een compagnie Para en een compagnie Commando.

Inlijving : februari 1953.
Vertrek uit Antwerpen met TNA KAMINA : 3 mei 1954.
Verblijf te Kamina : ultimo mei – okt 54.
Terugkeer te Antwerpen met TNA KAMINA : 26 okt 1954.

3de DETACHEMENT : Een compagnie Para en een compagnie Commando.

Inlijving :

august 1953.

Vertrek uit Oostende met TNA KAMINA :

15 sept 1954.

Verblijf te Kamina :

okt 54–maart 55.

Terugkeer te Oostende mat TNA KAMINA:

8 april 1955.

 

4de DETACHEMENT : Een compagnie Para en een compagnie Commando.

Inlijving : februari 1954.
Vertrek uit Oostende met TNA KAMINA : 28 feb 1955.
Verblijf te Kamina : 16 maart–3 sept 55.
Terugkeer te Oostende met TNA KAMINA : 8 april 1955.

 

5de DETACHEMENT : Een compagnie Para en een compagnie Commando.

Inlijving : aug 1954.
Vertrek uit Antwerpen met TNA KAMINA : 12 aug 1955.

Verblijf te Kamina,

stichting van het 3 Bataljon Para-Commando

Sept 55–maart 56.
Terugkeer te Antwerpen met TNA KAMINA : 22 maart 1956.


 

7de DÉTACHEMENT.

Inlijving : 1 aug 1955.
Vertrek uit Antwerpen met TNA KAMINA : 18 juli 1956.
Verblijf te Kamina : aug 56–maart 57.
Terugkeer te Antwerpen met TNA KAMINA : 23 maart 1957.

 

9de DÉTACHEMENT.

Inlijving:

september 1956.

Vertrek uit Oostende met TNA KAMINA :

8 augustus 1957.

Verblijf te Kamina:

sept. – dec. 57.

Terugkeer te Zeebrugge met TNA KAMINA :

14 januari 1958.

11de DÉTACHEMENT.

Inlijving : 4 november 1957.
Vertrek uit Oostende met TNA KAMINA : 2 juli 1958.
Verblijf te Kamina: juli–december 58.

Terugkeer langs Lissabon met TNA KAMINA : van daar terugreis per vliegtuig naar Kamina ten gevolg van het oproerte Leopoldstad

10 januari 1959.
Terugkeer te Melsbroek per vliegtuig: midden-februari 1959.

 

13de DÉTACHEMENT. 

Inlijving: juli 1958.
Spoedvertrek naar Leopoldstad met een SABENA air-lift : 10 januari 1959.
Verblijf te Leopoldstad en daarna Kitona, vormt het 4 Bn Commando : januari–sept 59.
Terugkeer te Melsbroek per vliegtuig: september 1959.

15de DÉTACHEMENT.

Inlijving :

mei 1959.

Vertrek per vliegtuig :

september 1959.

Verblijf te Kitona 4 Bn Commando en daarna Ruanda :

sept 59–augustus 60.

Terugkeer te Melsbroek per vliegtuig :

augustus 1960.

17de DÉTACHEMENT.

Inlijving :

november 1959

Vervroegd vertrek per vliegtuig (para “A” brevet te Kamina):

25 feb–15 maart 60.

Verblijf te Kamina, te Kitona, vormt het 6 Bn Commando

en daarna Usumbura (Urundi)

Terugkeer te Melsbroek :

10–15 januari 1961

19de DÉTACHEMENT.

Inlijving :

juni 1960.

Vertrek per vliegtuig :

oktober 1960.

Verblijf te Usumbura (Urundi) :

oktober–december 60.

Verblijf in Ruanda :

januari–juli 61.

Terugkeer te Melsbroek :

6–12 juli 1961.

 

 

 

21de DÉTACHEMENT.

Inlijving :

december 1960.

Vertrek per vliegtuig :

juli 1961.

Verblijf in Ruanda :

juli 61–februari 62.

Terugkeer te Melsbroek :

8–16 februari 1962.

 

 

23de DÉTACHEMENT.

Inlijving :

juli 1961.

Vertrek per vliegtuig :

februari 1962.

Verblijf in Ruanda :

februari – juli 62.

Terugkeer te Melsbroek :

6 – 21 juli 1962.

 

 

 

 

Operaties Regiment Para-Commando 1960.

COMETRO zal in de eerste plaats beroep doen op de eenheden groene en rode mutsen (zo’n 3.000 Para-Commando’s) om vliegvelden in te nemen, de repatriëring van Europeanen te organiseren en de Force Publique te ontwapenen.
In verschillende gevallen worden deze eenheden al snel afgelost door mars Compagnies zodat ze elders voor nieuwe opdrachten ingezet kunnen worden:
Albertstad, Ankoro, Bakwanga, Banane, Banningstad, Boende, Boma, Bunia, Coquilhatstad, Elisabethstad, Gemena, Goma, Jadotstad, Libenge, Luluabourg, Kabalo, Kaniama, Kibanguala, Kikwit, Kasongo, Kindu, Kongolo, Leopoldstad, Lokandu, Lusangi, Manono, Nyunzu, Piana, Tshikapa.
Door hun tussenkomst kunnen 10.000 Europeanen geëvacueerd worden.

 

De M.T.S. (Militaire Technische Samenwerking).

Op 1 januari 1954 wordt de 1ste Compagnie Congolese Commando’s opgericht binnen de “Force Publique“te MATADI, in Neder-Congo.
De eerste commandant is de Kapitein Noël DEDEKEN, een oudgediende vrijwilliger van 1942 “4th Troop”.
Een jaar later verhuist de Compagnie naar THYSVILLE. Vele Officieren en Onderofficieren die anciens waren van de Commando’s en SAS Parachutisten hebben tot de onafhankelijkheid van Congo in deze Compagnie gediend. De laatste commandant was Kapitein Jef DE KEYSER.
In 1964 aanvaardt België om bekwaam personeel te leveren voor het oprichten van een Trainingscentrum Commando in Zaïre.
Vanaf 1965 gaat Luitenant Gaston BEBRONNE aan de slag, samen met een ploeg onderrichters Para-Commando’s. Ondanks talrijke moeilijkheden slagen zij erin een militair kamp te bouwen in Kota-Koli, voorzien van logementen, koordenpistes en hindernisbanen, klimsporen en zelfs een landingsbaan voor C-130. Door gebruik te maken van de vallei van de Ubangi stellen ze een opleidingsprogramma op.
Vanaf 1966 wordt de Commando training ononderbroken voortgezet tot in 1990, jaar waarin België zijn militaire technische samenwerking aan Zaïre opzegt.
Majoor Michel van EMRIK zal de laatste commandant van het Kamp zijn.
In 1967 stemt België er eveneens mee in een Trainingscentrum Commando in Rwanda op te richten te Bigogwe en verwezenlijkt door Kapitein Lucien LOCHY en zijn onderrichters.
Het kamp draait tot in 1994, de laatste commandant Majoor Willy BIOT en zijn onderrichters Para-Commando’s verlaten Rwanda gedurende de gebeurtenissen van april 1994.
In beide centra zullen heel wat Para-Commando’s Officieren en Onderofficieren in dit Commando opleidingscentra dienen.

Insigne Instructeur Commando Zaïrois