De 210de Compagnie Logistiek Para-Commando (210 Cie Log Para-Cdo)

De 210de Logistieke Compagnie werd op 01 juli 1983 te Arolsen (BSD/Duitsland) opgericht als ondereenheid van het 18de Logistieke Bataljon. Deze Eenheid was samengesteld uit de samenvoeging van de 210de Compagnie Materiaal en het 107de Peloton Bevoorrading en Vervoer.

In 1994 huisvest de Compagnie zich te Heverlee(Leuven) en wordt de 210de Logistieke Compagnie Para-Commando.

De 01 januari, wordt de Eenheid een onafhankelijk Korps en verzekert de logistieke steun van de Brigade Para-Cdo.

De Compagnie is verantwoordelijk voor de bevoorrading en het vervoer van:

– Kl I (etenswaren);
– Kl II (uitrusting, bewapening en materiaal);
– Kl III (brandstoffen);
– Kl V (munitie) ten voordele van de eenheden van de Brigade Para-Cdo. Zij is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de voertuigen van de Brigade.

Bestaande uit 10 officieren, 73 onderofficieren en 132 korporaals en soldaten, is de 210de Compagnie als volgt samengesteld:

– een Cel Staf en Diensten;
– een bevoorrading en vervoer peloton bestaande uit vijf secties;
– een technisch peloton belast met de organisatie van het werk der pelotons;
– een peloton bevoorrading, een peloton voor het onderhoud van de voertuigen;
– een peloton materiaal, een peloton bewaking;
– en een sectie NSE (Nationaal Support Element) wanneer de Brigade of een eenheid van de Brigade werkt in het internationale midden.

1999, vanaf de 17 april, is de helft van de Compagnie in steun van het 2de Bataljon van de Commando’s, en neemt deel aan de humanitaire operatie van de NAVO “Allied Harbour”. Einde juli keert ze terug naar België, de andere helft van de Compagnie vergezeld het 3 de Regiment Lansiers Para naar Albanië om de operatie “Allied Harbour” te beëindigen. Zij verblijft daar tot half augustus.

In september 2003, gaat ze over in het 20 Bataljon Logistiek (20 Bn Log) en wordt ontbonden.

Tradities.

De Compagnie (tweetalig) heeft de tradities van de Commando’s overgenomen, groene muts met kenteken van de Brigade Para-Cdo, met overdruk van de logistieke symbolen.

De kentekens op de kledij zijn de zelfde als deze van de Commando eenheden.

Kwartier.

Sinds 1994 was de 210 Cie Log Para-Commando geinstalleerd te HEVERLEE (LEUVEN).

Korpsoversten

Majoor P. Vandeput 1994-1998
Majoor F. Cotton 1998-2001
Majoor D. Laforce 2001-2003

Korpsadjudanten

Adjudant-Chef F. Meulemans 1994-1998
Adjudant-Major A. Torremans 1998-2003

Korpskorporaals

1ste Korporaal-Chef M. maire 1994-1997
1ste Korporaal-Chef J. Davidovic 1997-2002
1ste Korporaal-Chef G. Denis 2002-2003