De oorlog 40-45

September 1943

De 4 th Troop van 10 I.A. Commando verlaat Engeland en scheept in op 10 september richting ALGERIE aan boord van “ S.S. Athlone Castle “ in voorbereiding van de operaties in Italie. Onze landgenoten in de schoot van deze eenheid zullen de eersten zijn van de Belgische Landmacht om ingezet te worden in operaties
De eenheid verlaat Noord Afrika op 28 november aan boord van het schip “Ville d’Oran”.

December 1943

Op 2 december 43 ontscheept de Eenheid te TORANTO in Italië waar ze op 13 december, onder het bevel van het 8ste Britse leger, ingezet wordt aan het front van SANEGRO (patrouilles, raids, hinderlagen) en deelneemt aan de aanval op PETRELI.

Januari 1944

Aangehecht aan het 5de Amerikaanse Leger, onderscheidt ze zich bij de overgang van de GARIGLIANO, de aanval op MINTURNO en de inname van de berg ORNITO.
Deze operaties, in de winter van 43-44, bezorgen haar een eerste citaat :

Italië

         “De Eenheid der Belgische Commando’s heeft eervol het Land vertegenwoordigd op het Strijdtoneel in Italië, waar ze om haar volledige inzet de lofbetuigingen van haar Chefs heeft verdiend. Bij San Pietro en Montenero en bij de bestorming van de “Gustav Line” bij Trimonsuoli en Monte Ornito heeft zij de waarde van ons Leger getoond.

Maart 1944

De Eenheid vervoegt de 4de Britse Commando Brigade op het eiland VIS (Joegoslavië) waar de partisanen van TITO zich bevinden.
Ze voert landingsoperaties uit op de Dalmaten eilanden, bezet door de Duitsers, en valt in volle Adriatische zee vijandelijke bevoorradingskonvooien aan.
Deze zeeroversoperaties bezorgen haar een tweede citaat :

Joegoslavië

         “De Eenheid der Belgische Commando’s heeft deelgenomen aan gewaagde enteringsoperaties op het Eiland Vis”.

Mei 1944

De Eenheid keert terug naar Engeland, wordt versterkt en zet haar training verder. Een ondereenheid neemt op 25 augustus 44 deel aan een verkenningsraid op het eiland YEU voor de kust van St NAZAIRE (Frankrijk).

 November 1944

Teruggebracht naar de  Belgische kust neemt de “4th Troop” deel aan de operatie “INFATUATE” de landing op Walcheren (Nederland), de met kanonnen bezaaide versterkte grendel die de Schelde en de toegang tot Antwerpen blokkeert. Deze operatie, de zwaarste en meest dodelijke, bezorgt haar een derde citaat :

WALCHEREN

“De Eenheid der Belgische Commando’s heeft deelgenomen aan de Krijgsverrichtingen op de kust van de Atlantische Oceaan en in Holland. Op 1ste november 1944 is ze als eerste aanvalsgolf van een Britse Commandobrigade nabij Westkapelle op Walcheren ontscheept. Doordat het vaartuig waarin zij zich bevonden door het moorddadige vuur van de vijand gestuit werd moesten zij naar het strand toe zwemmen om zo, op het door het oorspronkelijke plan voorziene ogenblik het objectief van de eenheid te bereiken. Tussen 1 en 8 november speelde de eenheid een actieve rol bij de verovering van het eiland. Met overtuiging en moed heeft ze daarbij, ondanks zware verliezen aan manschappen en officieren, een belangrijk aandeel gehad in de inname van Domburg en de verovering van de duinen in de richting van Veere, waarbij ze veel vijandelijk materieel heeft buitgemaakt”.

December 1944

Terug in Groot-Brittannie ontvangt de Eenheid nieuwe vrijwilligers, pas terug uit Achnacarry waar ze hun groene muts behaalden.
Aangedikt met deze nieuwe rekruten vormt de Eenheid nu drie “Troops” de 4de, 9de en 10de alsook een staf, dit alles bevolen door Georges DANLOY die Majoor benoemd is.

April 1945

Onze Commando’s vervoegen het dorp Emsdetten (Duitsland) waar ze worden aangehecht bij de “1 Commando Brigade”, ze stoten door naar de Baltische zee, ontvangen de overgave van verschillende Duitse eenheden en nemen de Majoor SBH HELLEBAUT gevangen, chef van de “Légion Wallonie”, ze ontmoeten de eerste overlevenden uit deportatie kampen.
Op 5 mei komen de Belgische Troepen in Lubbeck aan en bereiken vervolgens de Baltischezee.
09 Mei 1945
Einde vijandelijkheden.

 15 Mei 1945

De “4de Troep van het 10de Commando” geallieerden, in april 1945 “Onafhankelijke Eenheden Commando” geworden, neemt de titel van “Commando Regiment”.