Oorsprong van het woord Commando

Op initiatief van Winston CHURCHILL werden vanaf 1940 in het Britse Leger, troepen gevormd die gespecialiseerd waren in het bij verrassing veroveren van kleine, welbepaalde objectieven.

In 1940 was een “Commando” een militaire eenheid ten sterkte van een bataljon bestaande uit vrijwilligers voor speciale diensten. Ze behielden hun originele regimentskentekens.

Ze vormden een geheime macht die het voorrecht had zijn eigen onderdak en voedsel te zoeken en elke Korpsoverste drukte zijn stempel op de houding van zijn eenheid.

In haar roman “Officers en Gentlemen”, uitgegeven in 1955 schreef Evelyn WANGH het volgende: “Wanneer aan de pers eindelijk de toelating werd gegeven om het exotische woord “Commando” te gebruiken, breidde zijn betekenis zich razendsnel uit en wel zodanig dat zelfs de gemotoriseerde pater ernaar werd genoemd.

Luitenant-Kolonel Dudley CLARKE, die gelast was met de organisatie van de Commando’s, hij was het die hun die naam gaf ter herinnering aan de oorlog met de Boers.

Het is zeker dat Britse strijdkrachten deze benaming hebben overgenomen omdat ze tijdens de oorlog met de Boers (1899-1902) de doeltreffendheid van deze troepen en hun gevechtsprincipes aan den lijve hadden ondervonden.

Het “Boers-Commando”, dat in feite het geregelde leger was van de Oranje- en Transvaalrepublieken, verzamelde in zijn rangen alle valide mannen tussen 16 en 20 jaar, die hun legerdienst moesten volbrengen. Zij reden meestal te paard. De “Commando’s” waren georganiseerd per kiesdistrict.

Maar, lang voor de vijandelijkheden met de Engelsen begonnen, gaf men deze naam reeds aan de strafexpedities die door aktiegroepen van de blanke “Afrikaners” naar Portugees voorbeeld werden uitgevoerd tegen de inlandse buren – Kaffers, Zoeloes, Basoetos – als we tenminste het grote Engelse woordenboek van MURRAY mogen geloven (K2 1893 blz 67) dat, buiten twee voorbeelden uit 1884, een ander aanhaalt uit 1834 : “De Boers hebben een commando (raid) ondernomen tegen onze ouders… Deze oude, jammerlijke politiek van militaire vergeldingsmaatregelen : het Commando systeem”.

Dus het woord “Commando”, in de zin van speciale eenheid, zou door de Portugezen zijn ingevoerd in Zuid-Afrika, maar het lijdt geen twijfel dat het de Boers waren die aan de term de nodige faam gaven. Het gekende succes ervan werd verzekerd tijdens de oorlog van 1899 tot 1902, maar vooral, en opnieuw, tijdens de Tweede Wereldoorlog.