Oprichting van de Belgische Commando’s

Kapitein Georges Danloy

In september 1945, na de inlijving van de vrijwilligers na de bevrijding van België, de Eenheid Commando komt terug in het vaderland en vervoegt MARCHE-LES-DAMES.

Augustus 1942, onder het bevel van Kapitein G. Danloy werd een eenheid Commando opgericht de “ 4 th troop van de Nr 10 Inter-Allied Commando” (10 I.A.Cdo)

(Troop is de benaming Commando voor een compagnie)

Ze bevat ongeveer honderd manschappen en was samengesteld uit twee secties ( peloton ) en een Staf

Het 10 I.A. Commando omvatte eveneens verscheidene “ Troops “ komende van verschillende bezette landen ( Frankrijk, Nederland, Polen, Noorwegen ).

Na een intensieve training behaalden de eerste kandidaten hun brevet Commando en hun groene muts in het centrum “ Commando Training Center “ te ACHNACARRY in Schotland.

Ondergebracht in ABERSOCH is deze eenheid gespecialiseerd in raids en ontscheping

Kaart  van Groot-Brittannië met lokalisatie der centra

N° 10 Inter-Allied COMMANDO

Het N° 10 I A Commando werd gesticht in de lente 1942, het bestond uit « TROOPS » (+/- een honderdtal manschappen) van verschillende nationaliteiten elke troop had zijn eigen nummer.
De «1ste Troop » was de Franse en de eerste opgerichte in mei 1942 onder het bevel van de Commandant (Majoor) KIEFFER. Ze was opgericht met matrozen.
Daarna de « 2de Troop », Nederlanders onder het bevel van de Kapitein MULDERS.
DE « 3de Troop », ook « X-Troop » genoemd, was bevolen door Bryan HILTON JONES (UK), bestond uit Duitsers en Oostenrijkers (bijna allen joden), alsook Hongaren, Roemenen en Tsjechen, iedereen sprak Duits. Geen enkele maakte illusie over zijn lot in geval van gevangenschap door de Duitsers. De « X-Troop » werd niet gebruikt als specifieke gevechtseenheid. Kleine groepen vergezelden de andere « TROOPS » in het gevecht en dienden als tolken voor het verhoor van de gevangenen, ontcijferen van documenten enz…
De « 4th Troop », waren Belgen bevolen door de Kapitein Georges DANLOY.
De « 5th Troop », waren Noren en bevolen door de Kapitein HAUGE.
De « 6th Troop », waren Polen en bevolen door de Majoor SMROKOWSKI.
De « 7th Troop », waren Joegoslaviërs.
De « 8th Troop », waren Fransen en werd pas opgericht in mei 1943. Ze was bevolen door de Luitenant TREPEL die voordien de tweede Commandant was van de Commandant KIEFFER.

Staande, van links naar rechts.
Kapitein E.F. LUTYENS (LO BE Troop) – Kapitein CLARCKE (Adjudant (S1))
Lt-Kol Dudley LISTER (CO 10 IA) – Majoor P. LAYCOCK (2ic)
Kapitein Bryan HILTON JONES (OC X-Troop) – Kapitein HODGES (MO).
Zittend, van links naar rechts.
Luitenant WOLOSZOWSKI (2ic PO Troop) – Kapitein MULDERS (OC NL Troop
Kapitein G. DANLOY (OC BE Troop) – Kapitein HAUGE (OC NO Troop)
Commandant (Majoor) P. KIEFFER (OC FR Troop).

4ème Troop of N°10 Inter-Allied COMMANDO

In juli 1942 wordt er in Groot-Brittannië een Belgische Troep opgericht die deel uitmaakt van het 10de Intergeallieerde Commando. Een honderdtal vrijwilligers, onder hen zeven officieren, die gerekruteerd werden in de eenheden van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië, ondergaan een strenge training in het “Commando Basic Training Center” van Achnacarry in Schotland. De 4de Troep, onder bevel van Kapitein Georges DANLOY, behaalt er de groene muts.

Na deze opleiding, installeert de 4de Troep zich te Abersoch in het Noorden van het Land van Wales om er de training verder te zetten. Zij verblijft eveneens te Porthmouth en Plymouth (opleiding amfibie) en te St Ives (rotsbeklimming).

In september 1943 scheept de 4de Troep in naar Noord-Afrika (streek van Algiers) en komt onder bevel van de “2de Commando Brigade”. Einde november, begeeft ze zich naar Italië.

Op maandag 13 december om 13 uur wordt de 4de Troep in operatie ingezet en is aldus de eerste Belgische Eenheid van de Landmacht die het gevecht herneemt na de capitulatie van het Belgische Leger in 1940. Zij maakt deel uit van het VIIIste Leger en wordt in Italië op het front van de rivier Sangro ingezet om er patrouilles en raids uit te voeren, vooral in de bergachtige sectoren van Avellana en Montenero. Daarna wordt ze ingezet op het front van het Vde Leger en neemt deel aan de overschrijding van de Garigliano en aan de verovering van de Minturno en de Monte Ornito.

In maart 1944, opereert de 4de Troep in Joegoslavïe op het eiland Vis en neemt deel aan de verdediging van het eiland, voert bestokingsacties uit op de buureilanden en organiseert enteringsacties op vijandelijke bevoorradingsschepen.

De eenheid keert vervolgens naar Groot-Brittannïe terug van waaruit ze in juni 44 een verkenningsraid uitvoert op het eiland Yeu.

Op 1ste november 1944 nemen de Belgische Commando’s deel aan de ontscheping op het eiland Walcheren dat bevrijd wordt na bittere gevechten.

In januari 1945, krijgt de 4de Troep versterking van 250 nieuwe Belgische Commando’s die in de herfst van 44 in Belgïe werden gerekruteerd en van Achnacarry terugkwamen.

In april 45 voegt de 4de Troep, die sindsdien de naam van “Onafhankelijke Commando Eenheid” krijgt, zich bij de 1ste Commando Brigade, in het Noorden van Duitsland en eindigt de oorlog aan de Baltische kust. Zij wordt in mei 45 gelast met een veiligheidsopdracht in Schleswig-Holstein, de jacht op de nazi’s en de gevangenneming van Belgen die het nazi uniform droegen ; zij nemen ondermeer Majoor SBH HELLEBAUT gevangen, commandant van het “Légion Wallonie”.

Op 15 mei 1945, verwerft de Eenheid de rang van “Regiment Commando”.

Drietalig was de “4th Troop” samengesteld uit franstalige en nederlandstalige Belgen, alsook engelstaligen uit de Angelsaksische landen ; de voertaal in het “N° 10 Inter-Allied Commando” was het Engels.