Vanaf 1962 tot op heden

De omschakeling van het Regiment Para-Commando.
Eenheid van snelle tussenkomsta
.

Vanaf 1962 worden de organisatie, de opleiding en de uitrusting van het Regiment Para-Commando gericht naar de NAVO-opdrachten, zonder nochtans de specifieke aspecten van de karakteriële en fysische vorming, noch de tactische en technische training van de Para-Commando te verwaarlozen.

Buiten de typische Para-Commando maneuvers en oefeningen, werkt het 2de Bataljon Commando dan ook meermaals samen met het 1(BE) Korps in de DBR, of nog, tijdens nationale of gecombineerde maneuvers, met de Binnenlandse Strijdkrachten.

Om deze opdrachten uit te voeren ontvangt het Bataljon een bewapening, een vervoer en materiaal dat beter aangepast is aan de Europese theaters.

Op 1 maart 1963 wordt in Flawinne, waar ze dus samenwoont met het 2de Bataljon Commando de “Compagnie Antitank Para-Commando” (Cie ATk Para-Cdo) opgericht.

1974, een eenheid Veld Artillerie Para-Commando wordt opgericht en een jaar later een Escadron Recce Para-Commando.

Om hun training te verbeteren voeren de eenheden van het Regiment en vooral onze Commando’s oefeningen uit in de DBR, in Engeland, in Corsica, in het zuiden van Frankrijk en nemen deel aan meerdere maneuvers in de schoot van de NATO.

Een interessante opdracht zal toevertrouwd worden aan het Regiment Para-Commando in de schoot van de AMF(L) (Ace Mobile Force Land) die het toelaat zich vertrouwd te maken met de operaties, de procedures en de ontwikkeling van vier essentiële kwaliteiten: de veelzijdigheid, de vlugheid van tussenkomst, de beschikbaarheid en de doeltreffendheid. Elke eenheid, een bataljon en later met de Batterij VA Para-Commando nemen deel aan de maneuvers in Griekenland, in Turkije, in Denemarken of in Italië.

In 1982, Z.K.H. de Prins Philippe doet zes maanden dienst in de eenheden Para-Commando’s en behaald de groene muts en de brevetten Commando en Parachutist. Gedurende zijn vakantie in augustus 1983 behaalt hij zijn brevet vrije val in Schaffen.

In 1983 wordt het 2de Bataljon Commando eentalig Frans, de Franstalige 15de Compagnie van het 3 Para vervoegd het Bataljon en de Nederlandstalige 12de Compagnie van het Bataljon vervoegd het 3 Para.

In 1984 neemt het Medisch Centrum Para-Commando zijn intrek te Belgrade.

1991 Het Regiment Para-Commando wordt verheven
tot de rang van “BRIGADE PARA-COMMANDO”.

De Brigade is samengesteld met:
Een Staf.
Een Staf compagnie.
Drie bataljons met drie compagnies van twee pelotons, 1 Para, 2 Cdo en het 3 Para.
De Batterij VA Para-Commando en de volgende eenheden in steun:
De 14de Compagnie Genie Para-Commando.
De 16de Medische Compagnie Para-Commando.
De 35ste Batterij AA Para-Commando.
De 210de Compagnie Logistiek Para-Commando.
Het 3de Lanciers Parachutist, nieuwe benaming van het Escadron Recce Para-Commando en in 1994, na de samensmelting met de Compagnie ATk Para-Commando, wordt de benaming het 3de Regiment der Lansiers Parachutisten, het 4de Bataljon van de Brigade gekazerneerd te Flawinne.
Het CE Cdo.
Het CE Para.

Gedurende de jaren ’90 heeft de Brigade Para-Commando het grootste aantal humanitaire operaties verwezenlijkt in een decennium.

In 2002 ondergaat de Brigade een reeks herstructureringen die leiden tot het afschaffen van bepaalde steuneenheden:
De 14de Compagnie Genie Para-Commando.
De 35ste Batterij AA Para-Commando.
De 16de Medische Compagnie Para-Commando.
De 210de Compagnie Logistiek Para-Commando.

2004, Oprichting van de Immediate Reaction Capability, IRC Para-Commando.

2004, gedurende de herstructurering van de Brigade Para-Commando volgt de oprichting van de Immediate Reaction Capability, IRC (Para-Commando). Op 1 juni 2010 wordt de Special Force Group onder bevel van de IRC geplaatst. In de nieuwe organisatie beschikt de IRC over:
Een Operationele Staf.
Drie Bataljons Para-Commando’s, het 1 Para, het 2 Cdo en het 3 Para.
Alleen voor de trainingen Para-Commando, de twee training centra, Commando en Parachutist.
In geval het nodig is beschikt de IRC over de steun elementen Para-Commando’s van de Batterij VA Artillerie Para-Commando (nu in het 2 A), Genie, 20ste Bataljon Logistiek en de 6de Groepering ICS.

Vanaf 2008, het plan van verandering van de Chef van Defensie ten gevolge van een reeks tussenkomsten en een oriëntatie nota van de Commandant IRC Régiment(Para-Commando).
1 juni 2010, de Special Force Group wordt onder bevel van de IRC geplaatst.
1 juli 2010, het 12/13 Li wordt onder bevel van IRC geplaatst.

27 augustus 2010, ten gevolge van de ontbinding van het 1 Para, Farewell Day 1 Para aan de stad van Diest.

3 januari 2011, oprichting van de Lichte Brigade Para-Commando.

De Lichte Brigade is samengesteld met:
Een capaciteit bevelvoering en controle (Marche-en-Famenne).
Drie Bataljons, het 12/13 Li (Spa), het “2ème Bataillon de Commandos”(Flawinne), het 3de Bataljon Parachutisten (Tielen).
De Special Forces Group (Heverlee).
Twee training centra, CE Cdo (Marche-les-Dames) en CE Para (Schaffen).
Ze beschikt in geval van behoefte over steun van Para-Commando’s elementen Aie, Genie, Med en Log.

07 maart 2018, de Lichte Brigade Para-Commando wordt het Special Operations Regiment

Deze omschakeling laat België toe te antwoorden op de geologische politieke evoluties en aan de groei van een aantal bedreigingen waaraan ze werd geconfronteerd sinds enkele jaren. Het Special Operations Regiment is een van de pijlers van het Land Component en beschikt over:
Een Hoofd Kwartier in Heverlee.
De Special Forces Group, de elite-eenheid van het Regiment in Heverlee.
Het “2èmeBataillon de Commandos (Flawinne)” en het 3de Bataljon Parachutisten (Tielen). Ze vormen de grootste gevechtseenheden en de eenheden van snelle tussenkomst voor de NATO, België en Humanitairs alsook in steun van de Special Forces Group.
De twee training centra, CE Cdo (Marche-les-Dames) en CE Para (Schaffen).
In geval het nodig is beschikt de IRC over de steun elementen Para-Commando’s van de Batterij VA Artillerie Para-Commando (nu in het 2 A), Genie, 20ste Bataljon Logistiek en de 6de Groepering ICS. De 6de Groepering ICS, permanente eenheid die het steunt met communicatiemiddelen en informatie, aangepast aan hun opdrachten en die beschikt over een capaciteit Para-Commando’s.

Bijgewerkt 20 december 2021