Het 4de  Bataljon Commando – 4 Bn Cdo

Het 4de Bataljon Commando wordt opgericht op 2 april 1959 met de dienstplichtigen en een gedeelte van het kader van het 2de Bataljon Commando dat vanaf 10 januari ten gevolge van de muiterij te Leopoldstad, naar Belgisch Kongo werd overgevlogen.

Het Bataljon installeert zich te Kitona en van dan af verzekert het een permanente aanwezigheid van de Metropolitaanse Strijdkrachten in Neder-Kongo.

In april 1960, na een verblijf van een jaar te Baki, verlaat het 4de Bataljon Kongo om zich te gaan vestigen in Ruanda. Het moet verschillende keren tussenkomen om de rust te handhaven en om bloedige gevechten tussen Batutsi en Bahutu te voorkomen.

In juli 1960 komen de pelotons zware wapens van de Staf en Diensten compagnie tot tweemaal tussen om hulp te bieden aan de bevolking van Goma en om het vliegveld te veroveren.

De 1ste Compagnie voert een geparachuteerde operatie uit op Bunia en daarna rukt een peloton op naar Mongbwalu om er twee kolonnes van Europese vluchtelingen te ontzetten. Onder weg valt het peloton in drie hinderlagen, drie Commando’s worden doodgeschoten : DELAHAUT – SOSNOWSKI – HOSSELET.

In januari 1961 te Kisenyi weerstaat de 1ste Compagnie aan een aanval van het Nationale Kongolese Leger vanuit Goma. De Commando C. RENARD die gevangen genomen werd gedurende een nachtpatrouille, wordt door de Kongolese soldaten vermoord.

Het 4de Bataljon zal de opdracht van handhaving van de openbare orde in Rwanda uitvoeren tot de onafhankelijkheid van dit land, op 1 juli 1962.

Zijn personeel zal gerepatrieerd worden in de loop van de maand juli en het Bataljon zal officieel ontbonden worden op 1 oktober 1962.

In de jaren 70 wordt het 4de Commando een reservebataljon dat gevormd wordt met reservisten uit de andere bataljons terwijl het kader door het Trg C Cdo geleverd wordt. Het is samengesteld uit de 23, 24 en 25ste Compagnie en een Staf en Diensten Compagnie.

Heroproepingen van dit Bataljon in 1974, 77, 83, 86 en 90.

Het Koninklijk Besluit n° 7397 van 23 oktober 1959 kent een Standaard toe aan het 4de Bataljon Commando. Het embleem wordt door Z.M. de Koning overhandigd aan Majoor V. BRUNEAU gedurende een plechtigheid die plaats vindt op het voorplein van het Jubelpark op 1 april 1960.

Na de ontbinding van het Bataljon wordt de Standaard in bewaring gegeven in het Koninklijk Legermuseum.
Op 20 april 1976 wordt hij aan het Trg C Cdo toegekend.

Op 18 februari 2011, de Standaard van het 4 Bataljon Commando wordt toegekend aan het HK van de Lichte Brigade (Para-Commando) te Marche-en-Famenne.

Het Trg C CDO ontvangt een Vlag (Koninklijke School der Onderofficieren in de plaats.

Op 3 juli 2018 na de evolutie van de Lichte Brigade in Special Operation Regiment te Heverlee, wordt de Standaard toegekend aan het SOR.

Op 22 maart 2019 wordt de Standaard van het 4 Bataljon Commando definitief toegekend aan het Trg C Cdo.

GESCHIEDENIS VAN HET 4de BATALJON COMMANDO

10 Jan 59 Alarm voor het 2de Bataljon Commando te NAMEN.
Een Cie is op training sprongen te SCHAFFEN.
Een tweede Cie doet training Commando in de sneeuw in de ARDENNEN.
12 Jan 59 Het volledig Bataljon bevindt zich te LEO. Na een verblijf van vier weken in de Congolese hoofdstad adopteert het Bataljon de Basis van KITONA als garnizoen.
14 Mar 59 Bezoek van Lt Gen JACQUES DE DIXMUDE en Kol SBH LEFEVRE.
Apr 59 Het kader van het 2de Bataljon Commando is gedeeltelijk afgelost door versterking vanuit België. Het Nr 4 is aan het nieuw Bataljon toevertrouwd.
Sep 59 Aankomst van het 15de Detachement. Incident op de Basis van KITONA.
26 Feb 60 Bezoek van Lt Gen de CUMONT. Voorzitter van het Comité der Staf Chefs.
27 Mar 60 Bezoek van Vice Admiraal Sir DYMOCK WATSON, Comd van Zuid Atlantisch gebied. en Zuid Amerika van de PUMA.
1 Apr 60 Overhandiging van de Standaard door de Koning BAUDOUIN aan Majoor V. BRUNEAU.
21 Apr 60 Vertrek van de eerste Cie naar RWANDA-BURUNDI.
5 Mei 60 De eerste Cie vervoegd BIUMBA.
19 Mei 60 Vertrek van het 4de Bataljon Commando naar USUMBURA.
21 Mei 60 Dood van R GEELEN in de omgeving van BIUMBA.
24 Mei 60 Het 4de Bataljon Commando verzekerd de pacificatie van RWANDA. De tweede Cie te NYANZA, later te SHANGUGU-KIBUYE. De Staf van het Bataljon installeert zich te ASTRIDA en vervolgens te KIGALI.
30 Jun 60 Onafhankelijkheid van CONGO.
8 Jul 60 Muiterij van de F.P te GOMA. Ze is dezelfde dag bedwongen door de Staf Cie.
10 Jul 60 Muiterij van de F.P te KIGALI en de andere steden in RWANDA. Ze is bedwongen op 12 Juli.
17 Jul 60 De Staf Cie maakt zich meester van het vliegveld te GOMA. De Cie van het 3 Ch A vervoegt op het vliegveld van GOMA de Staf Cie.
De families van de F.P te RUMANGABO zijn bevrijd.
18 Jul 60 De eerste Cie maakt zich meester van het vliegveld te BUNIA. De F.P te BUNIA wordt door de Cie ontwapend.
19 Jul 60 Gevechten te MONGBWALU. Verlies van HOSSELET-SOSNOWSKI-DELAHAUT.
Crash van de C 119. Het 4de Bataljon Commando met de Cie van het 3 Ch A organiseerde de hulp en de repatriëring van de doden.
22 Jul 60 Dodelijk ongeval van J GERAETS te BUGARAMA.
28 Aug 60 Aflossing van het 15de Detachement door het 17de Detachement.
12 Jan 61 Aanval van KISENY door het ANC. Moord van J.L RENARD door het ANC.
20 Jan 61 De dood van P. WESTHOF te ASTRIDA.
Feb 61 Aflossing van het 17de Detachement door het 19de Detachement.
16 Apr 61 De dood van J.0 DOCQUIERS te RUHENGERI.
Jul 61 Aflossing van het 19de Detachement door het 21de Detachement.
25 Sep 61 Legale verkiezingen in RWANDA. Overtuigende overwinning van PARMEHUTU.
6 Feb 62 Aflossing van het 21ste Detachement door het 23ste Detachement.
23 Feb 62 Bezoek van Lt Gen THOMAS, Staf Chef en Inspecteur van de Landmacht.
28 Mar 62 “Matines Brugeoises” te BIUMBA.
24 Apr 62 Crash van de TRIPACER: 4 gewonden.
1 Jul 62 Onafhankelijkheid van RWANDA. Deelname van het 4de Bataljon Commando aan de feestelijkheden.
20 Jul 62 Het 4de Bataljon Commando neemt afscheid van RWANDA.
28 Sep 62 Overgave van de Standaard aan Koninklijk Leger Museum.
1 Oct 62 Ontbinding van het 4de Bataljon Commando.

 

Het 4de Bataljon Commando had de tradities van de Commandos, groene muts en het kenteken van het 2de Bataljon Commando genomen. Tijdens de jaren 70 heeft, het Bataljon, reserve bataljon van het Regiment Para-Commando dan zijn eigen kenteken, de copij van het wapenschild, ontworpen in 1962 door zijn Korpsoverste, Majoor V. BRUNEAU: een dolk en een palmboom met als achtergrond de Afrikaanse Ster.

Kwartieren.
Bij zijn oprichting in 1959, te Baki, daarna in Ruanda: de Staf en Diensten Compagnie te Kigali, de 1ste Compagnie te Astrida dan te Kisenyi en de 2de Compagnie te Shangugu.

Korpsoversten in Afrika

Majoor P. Lemercier april-juli 1959
Majoor O. Janssens juli-november 1959
Majoor V. Bruneau nov 59-aug 60
Commandant A. Lemasson aug-okt 60
Commandant J. Vaes a.i. okt 60-jan 61
Majoor P. Lemercier jan-juli 61
Majoor O. Janssens juli 61-feb 62
Majoor V. Bruneau feb-okt 62

 

 

Adjudants de Corps.

Adjudant B. Schils 1959 –1961
1ste Sergeant-Majoor M. Leiding 1961 – 1962