De 14de Compagnie Genie Para-Commando (14 Gn Para-Cdo)

De 14 oktober 1991 beslist de Stafchef van de Landmacht de Brigade Para-Commando met een Genie Compagnie uit te rusten.

De 14de Compagnie Genie ( nederlandstalig ) gelegerd te Arolsen in BSD, wordt aangeduid om deze rol te vervullen en de eerste onderofficieren beginnen hun opleiding Para-Cdo te Marche-les-Dames.

Op 01 juli 1992 wordt de 14de Compagnie Genie Para-Commando officieel opgericht.

Met een sterkte van 9 officieren, 46 onderofficieren en 128 korporaals en soldaten is de Compagnie samengesteld uit :

– twee pelotons “gevechtsgenie”;
– een peloton “mijnenleggers”;
– een peloton “ontmijners”;
– een peloton “MAT”;
– en een peloton Staf van de Compagnie met een sectie “gevechtszwemmers”.

Van 23 december 1992 tot 14 december 1993 levert de Compagnie per rotatie één peloton in versterking voor de operatie “Restore Hope” en “UNOSOM” in Somalië. In een jaar neemt de ganse Compagnie alzo deel aan de gewapende humanitaire opdrachten onder het schild van de V.N.

1993, operatie “Sunny Winter” ter bescherming van de evacuatie van de buitenlanders te Kinshasa, een sectie wordt ter versterking gegeven aan het 3de Bataljon Para en de Compagnie ATK te Brazzaville (Kongo). De sectie verblijft er van 30 januari tot 07 februari.

Hetzelfde gebeurt tijdens de operatie “Silver Back” te Rwanda in april 1994, de Compagnie levert één sectie als direkte steun te Djibouti van 27 april tot 05 mei.

1999, vanaf de 17 april, in versterking van het 2de Bataljon van de Commandos, een gedeelte van de 14de Compagnie Genie neemt deel aan de humanitaire operatie “Allied Harbour” van de NAVO in Albanië. Einde juli keert ze terug naar België.

Het tweede gedeelte van de Compagnie, in versterking van het 3de Regiment Lanciers Para, vertrekt half juli ook naar Albanië, met een verblijf in Kosovo voor zijn terugkeer naar België half augustus.

Kwartier.

In mei en juni 1992 verhuist de Compagnie uit Duitsland en installeert zich in België te Emblem tegen Lier. In april-mei 94 verhuist de 14de Compagnie Genie Para-Cdo en verandert van garnisoen, zij installeert zich te Heverlee bij Leuven.

Tradities.

De 14de Compagnie Genie Para-Commando heeft de tradities van de Commandos genomen en draagt de groene muts met het kenteken van de Brigade, kenteken waarop een genie helm voorkomt. De kledij is dezelfde als deze gedragen door het 2de Bataljon Commando.

De 14de Compagnie heeft als leuze “VIA VI” en is in het bezit van het Vaandel van het 14de Bataljon Genie, het betreft een vlaggetje met de vermeldingen “Antwerpen, Ijzer, Veldtocht 1914-1918;

Sinds 1994 heeft Sint-Niklaas het peterschap aanvaard over de Compagnie.

Op 03 september 2003, wordt de 14 Cie Genie Para-Commando ontbonden.

Korpsoversten

Majoor B. Vercruyssen 1992-1994
Majoor P. Van Goethem 1994-1997
Majoor W. De Cauwer 1997-2000
Majoor R. Wagemans 2000-2003


Korpsadjudanten

Adjudant Chef D. Robbens 1992-2000
Adjudant Chef L. Pauwels 2000-2003

 Korpskorporaals

1ste Korporaal-Chef F. Willems 1994-1997
1ste Korporaal-Chef F. Van Der Verren 1997-2003