Bibliographie

 « GEEF ONS EEN SLAGVELD » door Carlo G. SEGHERS
Uitgever : Didier Hatier – 1984.

« RODE MUTSEN, GROENE MUTSEN » door Emile GENOT
Uitgever : Emile GENOT – 1986.

« CHESTY GEORGE…CAPTAIN BLUNT » door E. GENOT.

« GESCHIEDENIS VAN DE PARA-COMMANDO EENHEDEN »
Uitgaven 1, 2 en 3. door E. GENOT.

« HET TRAIBINGSCENTRUM VOOR PARACHUTISTEN » door E. GENOT.

« VAN DE OEVERS VAN DE SANGRO TOT KUNDUZ » door E. GENOT.

« TRAININGSCENTRUM VOOR COMMANDO’S » door E. GENOT.

« GESCHIEDENIS VAN DE BELGISCHE S.A.S., COMMANDO EN PARA-COMMANDO REGIMENTEN », par Guy de PIERPONT et André LEFEVRE (3 volumes).
Editeur : Groupe GO & Co-1977.