Het Trainingscentrum voor Commando’s (CE Cdo).

De eerste Belgische Commando’s onder bevel van Kapitein Georges DANLOY ontvingen hun commando basisopleiding in augustus 1942, in het “Commando Basic Training Center” te Achnacarry in Schotland.

Op het einde van de oorlog, vestigden de Belgische Commando’s zich in Duitsland in de streek van Lübeck. Enkele vrijwilligers die zich in Duitsland bij de Commando eenheid kwamen voegen, deden hun commando-kamp aan de kust van de Baltische Zee in Schleswig-Holstein. Het is op het einde van dit kamp dat de eerste commando-brevetten na de oorlog werden uitgereikt.

Op 12 september 1945, verlaat de Commando Eenheid Duitsland om zich te installeren te Marche-les-Dames. De eerste dienstplichtigen die in december 1945 worden ingelijfd, verblijven in de Citadel van Namen. Het is in die tijd dat de Onder-Luitenanten de HEUSCH en LIENARD de opdracht krijgen een commando kamp op te richten te Marche-les-Dames in een natuurlijk kader dat wonderlijk goed beantwoordt aan de bijzondere vereisten van deze opleiding: rotsen – water – bossen – heuvelachtig terrein. Hindernisbanen worden gecreëerd, ondermeer de “Stamina” en “Do or Die” van Achnacarry zullen een Belgische versie krijgen.

Het kamp Commando van Marche-les-Dames zal de eerste miliciens op 16 februari 1946 ontvangen.

Het bevel over het kamp zal worden toevertrouwd aan Onder-Luitenant Pierre BEAUPREZ.

Op 20 oktober 1947 wordt het Commando Opleidingscentrum omgevormd tot een Onafhankelijke Eenheid en het bevel ervan overgenomen door Kapitein Pierre ROMAN. Van dan af zullen de cursussen (brevet “A”, “B” enz) zich zonder onderbreking opvolgen in het Centrum voor Commando-Opleiding.

Sinds einde 1955, zijn alle leden van de Brigade Para-Cdo er toe verplicht het Commando brevet te Marche-les-Dames te behalen.

Sinds maart 1979 is het Commando-Opleidingscentrum het Centrum voor Opleiding van het Regiment (nu Brigade) Para-Cdo geworden. Het is ingedeeld in vier compagnies: drie Opleidingscompagnies en een Schoolcompagnie te Wartet, een Compagnie Kamp en een Staf en Diensten te Marche-les-Dames.

In april 94, in de schoot van de Brigade Para-Cdo, neemt een detachement deel aan de opdracht “Silver Back” in Rwanda, dit om de evacuatie van de buitenlanders mogelijk te maken.

Tradities.

De Standaard van het 4de Bataljon Commando werd op 20 april 1976 aan het Commando-Opleidingscentrum toevertrouwd.
Op 18 februari 2011, de Standaard van het 4 Bataljon Commando wordt toegekend aan het HK van de Lichte Brigade (Para-Commando) te Marche-en-Famenne.
Het CE Cdo ontvangt een Wimpel (Koninklijke Cadetten School) in de plaats.
Op 3 juli 2018 na de evolutie van de Lichte Brigade in Special Operation Regiment te Heverlee, wordt de Standaard toegekend aan het SO Regt.
Op 22 maart 2019 wordt de Standaard van het 4 Bataljon Commando definitief toegekend aan het Trg C Cdo.

Het personeel van het Centrum draagt de muts van zijn eenheid van oorsprong met het brigadekenteken. De Commandant draagt de groene muts en het uniform “Commando”.

Kwartier.

Het Opleidingscentrum voor Commando’s is sinds zijn oprichting te Marche-les-Dames gevestigd. Tot 1981 was dit kwartier gekend onder de naam Kwartier “Arenberg” naar de naam van de oude eigenaars, die werden onteigend. Op 23 oktober 1981 heeft het de naam van Kwartier “Luitenant-Generaal Pierre ROMAN” gekregen.

School Compagnie

Verantwoordelijk voor de statutaire vormingen.

Zij geeft de Militaire Initiatie Fase (MIF) voor de vrijwilligers Para-Commando voorzien voor de gevechtseenheden. Zij vormt de officieren, onderofficieren en soldaten van -de eenheden met Para-Commando capaciteit in de technieken bevelvoering aangepast aan de opdrachten voor Para-Commando’s. Zij zorgt voor de fysieke, professionele en technische vorming van de kandidaten Para-Commando’s in het kader van de speciale operaties toegewijd aan de eenheden van het SORegt (Special Operations Regiment) en aan de eenheden met Para-Commando capaciteit (genie, artillerie, medische dienst…).

Kamp Compagnie

Verantwoordelijk hoofdzakelijk voor de complementaire vormingen.

Zij voorziet bijkomende vormingen ten voordele van Defensie zoals: close combat, voorklimmer, onderrichter Commando, overleving, camouflage en sniping. Zij heeft tevens tot opdracht de kandidaten Para-Commando’s te vormen voor het overschrijden van zowel rotsen als waterlopen. Daarenboven steunt zij het SORegt (Special Operations Regiment) en de eenheden van het Land Component met hulpploegen voor de overschrijdingen in het complexe terrein (gebergte, waterhindernissen…).

Operationele inzet van het Centrum

1965-1990. Kota-Koli Zaïre (CTM)
1967-1994. Bigogwe Rwanda (CTM)
1994.. Rwanda Silver Back. (CTM)
1997, 1998. Slavonie Orientale
2000, 2001. Kosovo
2001, 2003. Bénin
2008, 2013, 2015. Kindu RDC
2008, 2013, 2015. Antarctique
2010-2014 Buta RDC Gitega Burundi
2015 Mer Méditerranée
2016, 2017, 2018 Tunisie
2016-2018 OVG Belgique
2018 Niger

Militaire Bijstand

In het kader van de militaire bijstand heeft het CE Commando te MARCHE-LES-DAMES de laatste jaren de taak gehad instructeurs Commando’s op te leiden, voornamelijk uit de regio van de Grote Meren, Ex ZAIRE, RUANDA et BURUNDI. De bijstand met BURUNDI voorzag, dat op het einde van de opleiding in BELGIE, een bijstand in BURUNDI uit te voeren.

“You don’t get what you wish for … You get what you work for! “

Korpsoversten

Kapitein P. Roman 1947-1950
Luitenant A. Lemasson 1950-1953
Kapitein R. Meunier 1953-1958
Majoor J. Militis 1958-1964
Majoor A. Gosse 1964-1968
Luitenant-Kolonel G. de Groote 1968-1972
Luitenant-Kolonel R. Vanderperre 1972-1976
Majoor L. Raes 1976-1979
Luitenant-Kolonel SBH P. Malherbe 1979-1981
Luitenant-Kolonel P. Deom 1981-1985
Luitenant-Kolonel SBH J. Beaudoin 1985-1988
Luitenant-Kolonel J. Engelen 1988-1990
Luitenant-Kolonel L. Noel 1990-1992
Luitenant-Kolonel SBH L. Legrain 1992-1994
Luitenant-Kolonel E. Debontridder 1994-1998
Luitenant-Kolonel A. Baumans 1998-2000
Luitenant-Kolonel D. Doumont 2000-2001
Luitenant-Kolonel SBH B. Vandriessche 2001-2005
Luitenant-Kolonel SBH P. Lupcin 2005-2008
Luitenant-Kolonel A. Dantinne 2008-2011
Luitenant-Kolonel SBH Th. Hinnekens 2011-2014
Luitenant-Kolonel SBH St. Van Den Bogaert 2014-2016
Luitenant-Kolonel X.Van De Werve de Schilde 2016-2019
Luitenant-Kolonel SBH S. Lindelauf 2019-2021
Luitenant-Kolonel SBH P. Gysel 2021

 

Korpsadjudant

Eerste-Sergeant L. Peeters 1947-1958
Eerste-Sergeant A. Paenhuys 1958-1961
Adjudant-Chef B. Schils 1961-1964
Adjudant G. Deroost 1964-1970
Adjudant-Chef A. Paenhuys 1970-1978
Adjudant-Chef M. Leiding 1978-1980
Adjudant-Chef L. Verheyden 1980-1981
Adjudant-Chef T. Van Mol 1981-1987
Adjudant-Chef P. Debaerdemaker 1987-1993
Adjudant-Majoor J. Catinus 1993-2004
Adjudant-Majoor M. Jassogne 2004-2010
Adjudant-Majoor M. Vanderlinden 2010-2013
Adjudant-Majoor T. Verachtert 2013-2022
Adjudant-Chef C. Dechaumes 2022-

Korpskorporaals

1ete Korporaal-Chef C. Larbouillat 1996-1997
1ete Korporaal-Chef S. Dubois 1997-2003
1ete Korporaal-Chef A. Trullemans 2003-2013
1ete Korporaal-Chef S. Warzee 2013-2018
1ete Korporaal-Chef W. Bosmans 2018