De Compagnie Antitank Para-Commando (Cie ATk Para-Cdo)

Wanneer er in 1962 een einde kwam aan de opdrachten in Afrika werd het Regiment Para-Cdo geörienteerd naar tussenkomsten op het Europese operatiegebied. Daartoe was nodig, te kunnen beschikken over een eenheid uitgerust met antitank wapens die doeltreffender waren dan de antitank granaat en de blindicide en dit over een afstand van 2.000 meter.

Met dit doel werd de Antitank Compagnie opgericht.

Kader en schutters van de toekomstige eenheid volgen vanaf augustus 1962, een vormingscursus van twee maanden in het ENTAC-Centrum van de Infanterie School te Leopoldburg.

De Eenheid wordt officieel opgericht op 1 maart 1963 in het Kwartier Olt THIBAUT te Flawinne.

De nieuwe Compagnie wordt uitgerust met draadgeleide tuigen ENTAC (ENgin Téléguidé Anti-Char) van Franse conceptie. Zij is samengesteld uit een Staf en drie pelotons van elk twee secties. De Compagnie werkt als Onafhankelijke Compagnie.

In 1970, vraagt Grandhan het peterschap van de Compagnie ATk te mogen uitoefenen en op 15 en 16 augustus vindt in deze Gemeente de plechtigheid van dit peterschap plaats.

In 1978, neemt de Compagnie deel aan de operatie “Red Bean” in Shaba van 18 mei tot 26 juni. Zij wordt vermeld op de Dagorder van het Leger.

Kolwezi.

… De Compagnie ATk Para-Commando.
… De 14de Compagnie en het Peloton Mortier van het 2de Bataljon Commando.
“Van 19 mei tot 10 juli 1978, blijk hebben gegeven van een opmerkelijke koelbloedigheid, van tucht en doeltreffendheid in het volbrengen van een bevrijdings’ en beschermingsopdracht van de Belgen en de buitenlanders wier leven in Shaba en meer in het bijzonder in Kolwezi bedreigd werd”.

In 1979, wordt de Compagnie die intussen geprofessionaliseerd is, uitgerust met nieuwe tuigen : de MILAN (MIssile Leger ANtichar).

In 1988, tijdens de opdracht van de Zeemacht in de Persische Golf, levert de Compagnie permanent twee milanschutters die op regelmatige tijdstippen zullen afgelost worden.

In 1991, neemt de Antitank Compagnie Para-Cdo deel aan de humanitaire operatie “Blue Beam” in Zaïre van 26 oktober tot 7 november. Zij is verantwoordelijk voor de evacuatie van de vluchtelingen van Moanda, Matadi en Kikwit.

Begin 93 wordt de Compagnie naar Brazzaville gestuurd, klaar om in Zaïre tussen te komen, voor de evacuatie van buitenlanders.

In juli 93 neemt de Compagnie deel, aan de opdracht “UNOSOM II” in Somalië onder de blauwe muts, in dienst van de V.N., en werkt daar als verkenningseenheid, een peloton op CVRT, een peloton op gepantserde jeeps.

Begin 1994, op 8 april, de dag na de bevelsovergave tussen Majoor Lattaque en Majoor Kesteloot, wordt de Cie ATk in alarmtoestand gebracht om deel te nemen aan de operatie “Silver Back” in Rwanda.

Ze wordt uiteindelijk op 9 april naar Nairobi (Kenya) overgevlogen waar ze in reserve blijft, alleen enkele elementen zullen kortstandig het vliegveld van Kigali verdedigen met het 2 Bn Cdo.

Op 21 april keert de Eenheid terug naar Belgïe, na een vals alarm en een tussenlanding te Djibouti waar een tussenkomst in Burundi, samen met de Franse strijdkrachten, ter studie lag.

Op 27 mei 94, 31 jaar na haar oprichting, wordt ze ontbonden als onafhankelijke eenheid, zij werkt nu samen met het 3de Lanciers Para (3 LP dat op zijn beurt zal ontbonden worden in 2003) en ze vormen samen een nieuw Para-Cdo bataljon.

Het personeel draagt nu de wijnrode muts.

Tradities.

De Compagnie had de Commando tradities overgenomen en zij droeg de groene muts met het kenteken van het Regiment Para-Cdo en had op de kledij dezelfde attributen als het 2de Bataljon Commando.

Korpsoverste

Majoor

G. De Groote

01 maa 1963

30 sep 1968

Majoor

R. Vanderperre

30 sep 1968

29 jan 1971

Majoor

E. Genot

29 jan 1971

10 sep 1973

Commandant SBH

P. Malherbe

10 sep 1973

16 sep 1974

Commandant

A. Detry

16 sep 1974

15 jun 1976

Majoor

F. Hanot

15 jun 1976

16 sep 1978

Commandant

B. Brijs

16 sep 1978

01 aug 1980

Majoor

H. Laroy

01 aug 1980

29 jul 1982

Majoor

A. Gerard

29 jul 1982

05 okt 1984

Majoor

L. Noel

05 okt 1984

22 dec 1988

Majoor

Y. de Lavareille

22 dec 1988

04 jan 1991

Majoor

Ph. Lattaque

04 jan 1991

07 apr 1994

Majoor

H. Kesteloot

07 apr 1994

27 mei 1984

Korpsadjudanten

Adjudant J. Hauffman 1963-1965
Adjudant M. Leiding 1965-1971
Adjudant-Chef R. Brichard 1971-1983
Adjudant-Chef M. Cardinal 1983-1989
Adjudant M. Etienne 1989-1992
Adjudant M. Dimanche 1992-27 mai 1994

Korpskorporaal

Korporaal-Chef S. Dubois 1991-27 mai 1994

Link om de geschiedenis te downloaden : Er was eens de ATK