Oprichting van het Regiment Para-Commando. (Regt Para-Cdo).

Op 3 November 1951 worden alle eenheiden “Commando’s” en “Parachutisten” samengebracht in het Regiment ParaCommando onder het bevel van Luitenant-Kolonel Georges DANLOY.

Het Regiment ParaCommando bestaat dan uit :

 • een Staf (Citadel van Namen) ;
 • een Bataljon Commando (2 compagnies in Seilles, 1 compagnie in Wartet) ;
 • een Bataljon  Parachutist (Léopoldsburg) ;
 • een Opleidingscentrum  (Citadel van Namen) ;
 • een School Compagnie (Citadel van Namen);

 • een Trainingscentrum Commando (Marche-les-Dames) ;
 • een Trainingscentrum Parachutist (Schaffen).

OPDRACHTEN

De opdrachten SAS en Commando’s.
De operaties elite infanterie.
De operaties amphibie (Commando’s)
en lucht vervoert (Parachutisten).
De operaties van wacht en verdediging van de vitale punten in Belgisch Congo.
 

 • 2 oktober 1950, oprichting van het Belgisch-Luxemburgs Korps Vrijwilligers voor Korea. De nieuwe eenheid is opgeleid door de Commando’s te Marche-Les-Dames en te Kaulille. De vrijwilligers krijgen hun bruine muts op het einde van de training.
 • Vanaf 1953, vertrek van detachementen naar Belgisch Congo, vanaf 1953 naar de basis van Kamina (Katanga), vanaf 1959 naar de basis van Kitona (Neder-Congo), en vanaf 1960 naar Rwanda-Urundi.
 • 1 februari 1954, het CE Cdo wordt een Korps, de Kapitein René MEUNIER zijn eerste Korpsoverste.
 • 1954, de 3de Compagnie van het 2 Cdo bevolen door de Kapitein Joseph DELPIERRE is de eerste eenheid van het Regiment die de brevetten Commando et Parachutist behaald.
 • 15 november 1954, oprichting van een Peloton Ravitaillering via de Lucht in CE Pchage.
 • In 1955, oprichting van het 3de Bataljon Parachutisten. Bruine muts en mutskenteken van het Korea Korps. Later rode muts.
 • Op 16 juni 1955, terugkeer van de laatste vrijwilligers van Korea.
 • 1955, het HK Regiment neemt zijn intrek in het Kasteel van Arenberg te Marche-Les-Dames, het 2 Cdo bezet de Citadel Terra Nova te Namen.
 • Het Opleidingscentrum (Citadel van Namen) wordt ontbonden en de School Compagnie Para-Commando neemt zijn intrek te Wartet.
 • 1958, de Commandant Jean MILITIS begint een diepgaande omscholing van het CE Cdo.
 • 1959, vervanging van de Engelse parachute Irvin Type X door de Franse parachute TAP-665, parachute met betere stabiliteit (65m2).
 • Januari 1960, oprichting te Marche-Les-Dames van een Medisch Centrum Para-Commando, het verhuist in 1962 naar het militair hospitaal van Namen.
 • In augustus 1960 verlaten de eenheden Para-Commando’s Congo en worden vervangen door troepen van de UNO.
 • 1961, de Compagnie ESR is officieel opgericht.
 • 1962, het 2de Bataljon Commando verlaat de Citadel en neemt zijn intrek in het Kwartier OLt THIBAUT te Flawinne.