Het 6de Bataljon Commando – 6 Bn Cdo

Het 6de Bataljon Commando wordt op 16 mei 1960 met de dienstplichtigen en een deel van het kader van het 2de Bataljon Commando gevormd. Die werden in februari naar Belgisch Kongo gestuurd.

Het Bataljon vestigt zich op de basis van Kitona en neemt er de plaats in van het 4de Bataljon Commando dat naar Ruanda wordt overgebracht.

Op 30 juni wordt de 2de Compagnie afgedeeld op de basis Stanley te Leopoldstad. Zij zal ondermeer tussenkomen om de Commandant van de “Force Publique”, Luitenant-Generaal E. JANSSENS, uit de handen van de rebellen te houden en op 12 juli zal ze zich meester maken van het vliegveld van Ndjili.

Intussen verovert het Bataljon, dat in Kitona gebleven was, Boma op 11 juli, organiseert de evacuatie van vluchtelingen en brengt deze in kolonnes naar Kitona.

Op 14 juli s’morgens, neutraliseert de 1ste Compagnie (+) de marine-basis van Banane.

In de namiddag wordt het Bataljon volledig gehergroepeerd op het vliegveld Ndjili.

Op 16 juli verovert het Bataljon Coquilhatstad.

Op 17 juli verovert de 2de Compagnie (+) Boende.

Op 31 juli wordt het Bataljon gehergroepeerd te Baki.

In augustus 60 vestigt het 6de Bataljon Commando zich te Usumbura (Urundi).

Op 24 december begeleidt het Peloton Recce een detachement van het Nationale Kongolese Leger dat zal trachten het door rebellen bezette Bukavu te heroveren; het Peloton Recce wordt onder vuur genomen door de rebellen en trekt zich terug want het mag, volgens de gegeven orders, niet tussenkomen.

Op 31 december 1960, wordt het 6de Bataljon Commando ontbonden.

Korpsoversten

Commandant A. Lemasson mei-augustus 1960
Majoor P. Lemercier augustus-december 1960

Korpsadjudant

Adjudant H. Pellens mei-december 1960