De Batterij Veldartillerie Para-Commando (Bij VA Para-Cdo)

Om de vuurkracht van het Regiment Para-Cdo op te drijven en te vermeerderen wordt in 1972 beslist een artillerie-eenheid Para-Commando op te richten.

Op 14 mei 1973 wordt deze eenheid ten titel van experiment te Brasschaat samengesteld. Zij bestaat uit het personeel van het Peloton Mortier 4″2 van het 1ste Bataljon Para, het 2de Bataljon Commando en het 3de Bataljon Para. Commandant SBH L. HENROT krijgt het bevel over deze nieuwe eenheid.

De 1ste april 1974, wordt het statuut van onafhankelijke eenheid toegekend.

De Batterij (tweetalig) bestaat uit 9 officieren, 24 onderofficieren en 97 korporaals en soldaten.

De Batterij is dus opgevat om als onafhankelijke eenheid te kunnen optreden en is uitgerust met zes kanonnen “Howitzer 105mm” die getrokken worden met camionnette Unimog Diesel.

Zij neemt regelmatig deel aan de oefeningen AMF(L) (Denemarken, Italïe, Griekenland, Turkije). Zij neemt ook deel aan de jaarlijkse artillerie-oefeningen AMF(L).

Sinds 1995, is de Batterij gehecht, zoals de Brigade Para-Cdo, aan de Multinationale Divisie (MNDC)

Vanaf 29 januari tot 9 februari, neemt de Batterij deel aan de operatie “Sunny Winter” te Brazzaville (Kongo), samen met het 3de Bataljon Para en de Compagnie ATk, klaar om de evacuatie uit Zaïre van de buitenlanders te beschermen.

In 1993 neemt de Batterij gedurende vier maanden samen met het 2de Bataljon Commando deel aan de opdracht “UNOSOM” in Somalië, onder de blauwe muts, in dienst van de V.N.

In april 94, in de schoot van de Brigade Para-Cdo neemt de Batterij deel aan de opdracht “Silver Back” in Rwanda, om de evacuatie van de buitenlanders en de terugtrekking van het 2de Commando in opdracht van “UNAMIR” mogelijk te maken.

In mei 97, heeft de Batterij deelgenomen aan de operatie “Green Stream” in Congo, als vierde compagnie van het 2de Bataljon Commando

Einde 1997, heeft de Batterij 12 nieuwe kanons ontvangen, van Franse makelij, een 105mm GIAT Lg I MKII, in vervanging van de oude “HOWITZER 105 (Ammerikaans) van 55 jaar oud.

Ze behoudt nochtans drie “HOWITZER 105” U.S., voor de ere salvo’s ter gelegenheid van gebeurtenissen die de kononklijke familie aanbelangen (huwelijken, geboorte’s, overlijden, eedaflegging van de koning…). De Batterij is de enige in de schoot van het belgisch leger die over getrokken stukken beschikt, hun gebruik is eenvoudiger en ekonomischer.

In april 99, vergezeld een detachement van de Batterij het 2de Bataljon van de Commandos in Albanië tijdens de operatie “Allied Harbour”, escorteert en beschermt de konvooien van de Kosovaarse vluchtelingen van Kukes tot Mjeda, tegen de Albanese maffia. Het keert midden juli terug naar België na een klein verblijf in Kosovo.

Het tweede gedeelte van de Batterij vertrekt op zijn beurt naar Albanië, in versterking van het 3de Regiment Lansiers Para, zij keert terug naar België in de helft van de maand augustus.

Sinds 4 september 1976 is Bornem de peterstad van de Batterij.

Tradities.

De Batterij heeft de tradities overgenomen van de Commando’s: groene muts met eigen speciaal kenteken en met dezelfde attributen op de kledij als het 2de Bataljon Commando.

De 6 artillerie stukken werden gedoopt met de eervolle vermeldingen voorkomend op zijn Vaandel en op de Vaandels van de Para-Commando Bataljons : Normandië, Oldenburg, Italië, Walcheren, Chatkol, Imjin.

Sinds 02 maart 2004 is de Batterij Veldartillerie Para-Commando samengesmolten met het

2de Bataljon Artillerie (2A), ze draagt voortaan de naam van Batterij Para-Commando / 2A, het personeel behoudt zijn kentekens Para-Commando en blijft sprongen uitvoren. De Batterij behoudt tevens het embleem van RACh die ze ontving toenze de Batterij Veldartillerie Para-Commando was.

Kwartier.

Vanaf zijn oprichting is de batterij gehuisvest te Brasschaat.

Korpsoversten

Majoor SBH L. Henrot 1973-1975
Majoor E. Van Den Broek 1975-1979
Majoor SBH C. Buze 1979-1981
Majoor SBH J-P. Roman 1981-1983
Majoor SBH W. Vanstraelen 1983-1986
Majoor L. Saelens 1986-1990
Majoor SBH M. Compernol 1990-1994
Majoor H. Koumans 1994-1996
Majoor SBH M. Depauw 1996-1998
Commandant L. Helsen 1998-2000
Majoor H. Holsteyn 2000-2003
Commandant E. Norga 2003-2004

Korpsadjudanten

Adjudant-Chef A. Vandermaelen 1976-1986
Adjudant-Majoor W. Ophalfvens 1986-2003
Adjudant-Chef M. Van Hassel 2003-2004

Korpskorporaals

Korporaal-Chef G. Panier 1995-1999
Korporaal-Chef H. Claessens 1999-2004