Het 2ème Bataillon de Commandos (2 Cdo)

In september 1945 komt het Regiment Commando terug naar België en huisvest zich te Marche-les-Dames en Namen en later eveneens te Seilles.

Bij besluit van de Regent wordt het Regiment op 26 augustus 1946 een Standaard toegewezen en in oktober van hetzelfde jaar overhandigt de Prins Regent deze Standaard aan Luitenant-Kolonel Georges DANLOY gedurende een plechtigheid die plaats heeft op het Paleis van Brussel.

Op 1 april 1951, wordt de benaming Regiment Commando vervangen door “Bataljon Commando”. Gedurende enkele maanden draagt het de naam “1ste Bataljon Commando”.

In 1955, bij de vorming van het Regiment Para-Cdo wordt zijn definitieve benaming het “2de Bataljon Commando”.

Vanaf 1953 neemt het 2de Bataljon Commando actief deel aan de “Afrikaanse Periode” door de opleiding te verzekeren van talrijke detachementen die voor de Basis van Kamina, de Basis van Kitona en Ruanda bestemd zijn.

In die tijd was het Bataljon samengesteld uit twee fuselier-Compagnies (1ste en 2de Compagnie) een Staf en Diensten-Compagnie en een Compagnie Zware Wapens (Peloton Mortier, Peloton Recce en Peloton Pionnier).

Ten gevolge van de muiterij in januari 1959, wordt het Bataljon spoedig naar Leopoldstad gezonden waar het ongeveer een maand verblijft. De dienstplichtigen en een gedeelte van het kader zullen vervolgens het 4de Bataljon Commando vormen dat zich te Kitona in de Neder-Kongo vestigt.

In februari 1960, begeeft het 2de Bataljon Commando zich naar Kamina (de dienstplichtigen hebben drie maanden dienst) het blijft twee maanden om zijn opleiding verder te zetten (para brevet) om daarna naar Kitona te worden gestuurd om het 6de Bataljon Commando te vormen.

Tot februari 1962 vormt het 2de Bataljon Commando kader en dienstplichtigen om ze vervolgens aan het 4de Bataljon Commando af te staan dat in Ruanda gestationneerd is.

Na de “Afrikaanse Periode” wordt het 2de Bataljon Commando omgevormd in drie fuselier-Compagnies (12, 14 en 16de Compagnie) en een Staf en Diensten Compagnie.

Opdrachten DRAGON ROUGE en DRAGON NOIR

Van 16 tot 30 november 1964, nemen een gedeelte van de Staf en de 12de Compagnie samen met het 1ste Bataljon Para deel aan de humanitaire operatie te Stanleystad en Paulis in Congo. Het detachement krijgt een eervolle vermelding op het Dagorde van de Krijgsmacht.

Stanleystad.

… De 12de Compagnie van het 2de Bataljon Commando.

“Heeft, van 24 november tot 27 november 1964, in hoge mate blijk gegeven van koelbloedigheid, dapperheid en tucht, bij het uitvoeren van een delicate en gevaarlijke bevrijdingsopdracht van Belgische en buitenlandse burgers die te Stanleystad en Paulis als gijzelaars waren gevangengehouden”.

Maneuvers AMF(L).

Sinds 1966 neemt het 2de Bataljon Commando regelmatig deel zoals de andere eenheden van de Brigade Para-Commando aan de maneuvers in Denemarken, Griekenland, Italië en Turkije in de schoot van de AMF(L).

Opdracht SAHEL.

Van juni tot augustus 1974, voert een detachement (30) een humanitaire opdracht uit ten voordele van de verhongerde bevolking van de Sahel.

Opdracht HULP AAN DE NATIE.

In 1975 wordt de 12 Compagnie ingezet voor hulp aan de boeren ten gevolge van de watersnood. Het verblijft een week in een gebouw van een vlasboer in Jodoigne. Elke dag recuperatie van het vlas op een vooraf bepaald veld. Gedurende een opdracht in Beuzet, langs de baan N4 kregen we een onverwacht bezoek van de Regiment Commandant

 In 1976 ten gevolge van de overstromingen wordt het Bataljon ingezet te Ruisbroek. Slechts hantering van zakken en nog eens zakken zand.

OPDRACHT RED BEAN

In 1978, nemen 216 mannen (de 14de Compagnie en het Peloton Mortier) deel aan de humanitaire operatie in Shaba “Red Bean”. Het detachement krijgt een eervolle vermelding op het Dagorder van de Krijgsmacht.

Kolwezi.

… De Compagnie ATk Para-Commando.

… De 14de Compagnie en het Peloton Mortier van het 2de Bataljon Commando.

“Van 19 mei tot 10 juli 1978, blijk hebben gegeven van een opmerkelijke koelbloedigheid, van tucht en doeltreffendheid in het volbrengen van een bevrijdings’ en beschermingsopdracht van de Belgen en de buitenlanders wier leven in Shaba en meer in het bijzonder in Kolwezi bedreigd werd”.

OPDRACHT GREEN APPLE

In 1979, ontvangt het 2de Bataljon Commando de opdracht de Zaïrese Strijdkrachten op te leiden, zij is gekoppeld aan een afschrikkingsopdracht in Neder-Zaïre. Deze krijgt de codenaam “Green Apple”. Het Bataljon krijgt de basis van Kitona als standplaats vanaf 12 februari en verblijft er tot 30 maart

OPDRACHT GREEN BEAM

September 1991, operatie “Blue Beam” in Zaïre, het Regiment Para-Commando wordt er naartoe gestuurd om de Belgen te beschermen en te ontruimen. Op 27 oktober, wordt de 16de Compagnie naar Libreville te Gabon gestuurd als reserve.

Opdracht C.C.C.

In 1985 wordt het Bataljon in versterking geplaatst van de Rijkswacht en voert veiligheidspatrouilles uit om de bevolking tegen aanslagen van terroristen (C.C.C.) te beschermen.

Opdracht BLEU BEAM.

September 1991, operatie “Blue Beam” in Zaïre, het Regiment Para-Commando wordt er naartoe gestuurd om de Belgen te beschermen en te ontruimen. Op 27 oktober, wordt de 16de Compagnie naar Libreville te Gabon gestuurd als reserve.

Opdracht RESTORE HOPE – UNOSOM II.

April 93, het “2 Bataljon Commando” lost het 1ste Bataljon Para af in Somalië, in het kader van de opdracht “UNOSOM”. Het Bataljon is samen met de Batterij VA Para-Commando de eerste eenheid van de Brigade Para-Commando dat de blauwe muts van de V.N. draagt, het installeert zich in Kismayo

Opdracht UNAMIR

Tien Commando’s laten daar hun leven

Maart 94 neemt het Bataljon de opdracht van het 1ste Bataljon Para in Rwanda over, dit in het kader van de opdracht “UNAMIR” steeds in dienst van de V.N.

Op 6 april wordt de President van Rwanda vermoordt, wat in het ganse land een vloed van moorden zonder voorgaande ontketent.

Op 7 april wordt Mevrouw Agathe UWILINGIYIMANA, Eerste Minister van Rwanda, samen met haar kinderen, vermoord door soldaten van de presidentiële wacht.

Een sectie van het Peloton Mortier, belast met de bescherming van de Eerste Minister, heeft tevergeefs getracht haar vlucht te beschermen.

Aangehouden door Rwandese soldaten, wordt de sectie naar een Rwandees legerkamp overgebracht en daar op beestachtige wijze vermoord.

Opdracht BLUE SAFARI

De 19 april, beslist de Belgische Regering, de terugtrekking van de Commando’s, uit de opdracht “UNAMIR” gevolgd door de operatie “Blue Safari”, 16 vluchten C-130 van de 15de Wing Vervoer van de Luchtmacht laten toe, in minder dan 5 uren het 2de Bataljon Commando uit Kigali te verwijderen.

EENTALIGHEID BATALJON

Op 1 januari 1995, verandert de naam van het Bataljon opnieuw van : 2de Bataljon Commando naar ” 2ème Bataillon de Commandos”.

Opdracht GREEN STREAM

In 1997 van 19 april tot 4 juni, onder het bevel van Luitenant-Kolonel SBH ADAM, het volledige “2ème Bataillon de Commandos” neemt deel aan de operatie « GREEN STREAM » in Congo-Brazzaville (Pointe Noire) in het vooruitzicht van de evacuatie van Landgenoten in ex-ZAIRE, in coördinatie met de Brigade Para-Commando en buitenlandse eenheden van US, FR en UK.

Opdracht ALLIED HARBOUR

1999, vanaf 17 april vliegt het Bataljon naar Albanië om deel te nemen aan de humanitaire operatie “Allied Harbour” voor begeleiding en bescherming van de konvooien der Kosovaarse vluchtelingen, tegen de Albanese Maffia, tussen Kukes en Mjeda. Na een kort verblijf in Kosovo keert het Bataljon terug naar België vanaf 17 juli.

Opdracht BELUKROKO XI.

Van 25 november 2002 tot 02 april 2003, onder het bevel van Luitenant-Kolonel SBH A. MAES, het “2ème Bataillon de Commandos” neemt deel aan de opdracht van de ONU “BELUKROKO XI“ in KOSOVO om samen te werken met UNMIR en haar politie voor het behoud van de vrede in de zone (A.O.R.) die haar is toegewezen, namelijk OPSTINA en LEPOSAVIC en anderzijds het dal van STARI TRG in het noorden van KOSOVO.

Opdracht AVENIR

Van 30 januari tot 15 juni 2004 is het “2ème Bataillon de Commandos” ontplooid in de Democratische Republiek van Congo (RDC) voor een opdracht van opleiding in de technieken van de opdracht “PSO“ (Operatie handhaven van de vrede) aan de 1ste Congolese Brigade (3 Bataljons), en dit in het kader van heropbouw van de F.A.R.D.C. (Congolese Strijdkrachten).

Opdracht FINUL

De 16de Compagnie, detachement van het “2ème Bataillon de Commandos” nam deel aan de opdracht BELUFIL 10 in het zuiden van LIBANON en dit in het kader van de Tijdelijke Macht van de Verenigde Naties in Libanon (FINUL) van midden oktober 2009 tot einde februari 2010. Het detachement was bevolen door Majoor Luc LEMAIRE.

Met hun collega’s, afkomstig van de andere eenheden bestond hun opdracht hoofdzakelijk uit het waarborgen van de veiligheid van het Belgische contingent, zowel binnen de installaties van, het Kamp SCORPION in TIBNIN gedurende de opdrachten ontmijning van de GenieTroepen, of gedurende de verschillende konvooien en verplaatsingen. Ze stonden onder het bevel van het 11de Bataljon Genie.

Opdracht ISAF 9

Van november 2004 tot maart 2005 neemt een detachement van het “2ème Bataillon de Commandos” deel in de schoot van het 1 Bataljon van Parachutisten aan de opdracht beveiliging van de georganiseerde verkiezingen onder de bescherming van de UNITED NATIONS.

Opdracht ISAF 16

Het “2ème Bataillon de Commandos” verbleef te KABOEL in AFGHANISTAN sinds half februari 2008 voor de opdracht BELU-ISAF (International Security Assistance Forces) en bleef er tot begin juli 2008. Haar opdracht bestond uit de voortzetting van de bewaking en werking van het vliegveld te KABOEL.

De algemene opdracht van ISAF 16 was het bijstaan van de Overheid voor het bekomen van een klimaat van stabiliteit in de streek van KABOEL en het geheel van AFGHANISTAN. Het “2ème Bataillon de Commandos” als pilooteenheid leverde het grootste deel van het personeel van het detachement bescherming.

De bevelvoering van het detachement was in handen van de Majoor X. VAN DE WERVE, Officier Operaties van het Bataljon.

Opdracht OMLT 3 KUNDUZ

Van 29 december 2009 tot begin juli 2010, het bijna totale personeel van de Staf van het Bataljon, eveneens een groot deel kader en Commando’s van de 12de Compagnie en de Staf en Diensten Compagnie waren ontplooid te KUNDUZ, in het noorden van AFGHANISTAN. Hun opdracht, uitgevoerd in het kader van ISAF en OMLT ( Operational Mentoring & Liaison Team ) genoemd bestondt er uit een Gevechts-Bataljon van het Nationale Afghaanse leger te encadreren, in de eerste plaats in de planning en de leiding van hun operaties in de strijd tegen de Talibanen, maar ook, in functie van de gunstige gelegenheden en de beschikbare tijd, de opleiding en de training van de Afghaanse eenheden.

Expeditie BUTA.

Van 21 november tot 11 december 2010 een detachement van het “2ème Bataillon de Commandos” en Congolese militairen, onder het bevel van Majoor Thierry LANDAS, zijn in het noordwesten van de RDC op expeditie om een helikopter H-21B en de drie Belgische bemanningsleden te zoeken die in 1965 verdwenen in het evenaarswoud in de streek van BUTA. In feite:(12 op 34 zijn op 21 november vertrokken) 13 (2Cdo) en 3 (CE Cdo) zijn op 09 november vertrokken + de Commandant MAURER op 08 november, iedereen heeft België vervoegd op 18 december 2010

Opdracht URR 2 (Snelle Interventie Eenheid).

URR 1 werd uitgevoerd door het 3de Bataljon Para. Van begin oktober 2011 tot begin april 2012, 72 Commando’s van het “2ème Bataillon de Commandos” samen met 11 bijkomende militairen in versterking voor bepaalde functies (o.a.: dokter, enz….) verblijven te KINDU te paard op de Lualaba rivier in de MANIEMA) in Democratische Republiek van Congo) onder het bevel van de Korpsoverste: Luitenant-Kolonel SBH Jean-Marc VERMEULEN. De opdracht bestaat uit de opleiding van het Congolese 322ste Bataljon Commando en dit gedurende zes maanden. Dit bataljon zal nadien zijn garnizoen te LOKANDU vervoegen. Om toe te laten aan een maximaal personeel van het “2ème Bataillon de Commandos” deel te nemen aan deze opdracht zal ze uitgevoerd worden in drie rotaties van elk twee maanden.

Opdracht TRAIN THE TRAINER

In 2014, onder het bevel van Luitenant Kolonel SBH Vincent Pierard, het “2ème Bataillon de Commandos” heeft Congolese instructeurs gevormd die daarna de opleiding van het personeel in versterking van de eenheden URR (Eenheden Quick Reaction) van het Regeringsleger hebben verzekerd.

Opdracht HOMELAND.

Sinds april 2015 neemt het “2ème Bataillon de Commandos” deel aan de opdracht Homeland: beveiligen van verschillende punten in onze hoofdstad ten gevolge van de groeiende bedreiging van het terrorisme.

Opdracht OVP IRAQ

Kleine detachementen van het Bataljon hebben deelgenomen in versterking van het Special Operation Regiment aan de opdracht OVP (Operation Vigilant Phenix) in IRAK 2018.

Juli – October 2017 – 14 Commando’s
October – Februari 2018 – 11 Commando’s
Février – Juillet 2018 – 6 Commando’s
Mei – September 2018 – 23 Commando’s
September – November 2018 – 21 Commando’s

Opdracht BFA (BURKINA FASO) Forces Protection 2019

Drie kleine detachementen van het Bataljon hebben deelgenomen aan de opdracht van het SO Regt (Special Operation Regiment) in BFA.

BFA 1: Februari – Juni 2019, acht Commando’s.
BFA 2: Mei – September 2019, acht Commando’s.
BFA 3: September – December 2019, acht Commando’s.

Opdracht ONN MARADI (Sud du NIGER)
Forces Protection 2019 et 2020

Drie detachementen van het Bataljon hebben deel genomen aan het opgracht ONN (Operation New Nero) van het SORegt (Special Operation Regiment) in Niger. Het bestaat over een opleiding van Nigeriaanse eenheden voor speciale operations.
ONN : Maradi, Maart – April 2019, 10 Commando’s.
ONN : Maradi, Augustus – December 2019, 42 Commando’s.
ONN : Maradi, October 2020 – Januari 2021, 62 Commando’s.

Plus 15 Commando’s van September – December 2019 voor CSR 2 en 2 Commando’s in Afghanistan.

Opdrachten BFA, RDC, NIGER, MALI 08/22 2022.

Kleine detachementen van het Bataljon hebben deelgenomen in versterking
van het Special Operation Regiment (SO Regt) aan de opdrachten.

DAS Burkina Faso N° 22/08, zeven Commando’s.
PPM COD Democratische Republiek Congo N° 22/08, acht Commando’s.
CEFS Niger N° 22/08, vijf Commando’s.
ONN Niger N° 22/08, een Commando.
TABUCA Mali N° 22/08, een Commando.

Het Bataljon op heden

Ten gevolge van de herstructureringen van het Belgisch leger is het “2ème Bataillon de Commandos” een van de eenheden met het 3de Bataljon Parachutisten die de grote gevechtseenheden vormen van het Special Operation Regiment (SO Regt). Ze worden ontplooid zowel als vlugge reactie eenheden in de schoot van de ONU, van België in het kader van humanitaire opdrachten alsook in steun van de Special Forces Group. Het “2ème Bataillon de Commandos” vervult actief zijn voorbereidingen voor eventuele opdrachten zowel in BELGIE, EUROPA of OVERZEE. De veeleisende training stimuleert het vermogen van aanpassing en maakt er een operationele keureenheid van. Gezien de omstandigheden, de opdrachten en de mogelijkheden veranderd zijn, heeft de soldaat de kwaliteiten van zijn voorgangers niet verloren. Respect afdwingen, bewondering en de strijd gedurende de vele jaren is maar mogelijk door het bestaan en nooit het verloochenen van de fundamentele samengevatte kwaliteiten van het woord “SPIRIT”: vitaliteit, beschikbaarheid, overtreffen van zichzelf, streven naar, vermogen van aanpassing, getrouwheid aan het vaderland, kameraadschap, goed geluimd, een zekere dosis van eenvoud blijven de basis van onze verbintenis. Door het bewijzen van verbeeldingskracht en sterk in zijn contacten en ervaringen, heeft het Bataljon de werkwijze van de opdracht “HOSTAGE RESCUE “ontwikkeld. Dit om op die manier hoofd te bieden aan de onvermijdelijke toestanden gedurende de moderne conflicten.

Sinds de oprichting van het SO Regt op 7 maart 2019 beschikt het 2ème Bataillon de Commandos over :

Een Staf Bataljon.
Een Compagnie (A) Lucht en Land gericht met een Staf en 2 Pelotons (Pl).
Een Compagnie (B) Amfibie gericht met een Staf en 2 Pelotons.

Een Compagnie (SSR) Steun en Speciale Verkenningen met:

  • Een Pl Mortier (Mor).
  • Een Pl Speciale Verkenningen (SR).
  • Een Sectie Aanval Controleur (JTAC).
  • Een Sectie Sniper.
  • Een Speciaal Operatie Genie Detachement (SOED).

 Een Compagnie (HQ) met:

  • Een Detachement Steun Bataljon (BSD).
  • Een Capaciteit Transmissie Middelen (NEC).
  • Een Medisch Detachement (Med).
Kwartieren

Bij zijn terugkeer in België in september 1945, wordt het Regiment Commando te Marche-les-Dames geïnstalleerd. De dienstplichtigen worden op de citadel “Terra Nova” van Namen ingelijfd.

Bij de uitbreiding van de getalsterkte wordt het Regiment Commando gespreid over drie kwartieren: Marche-les-Dames, citadel van Namen en de kazerne van Seilles.

In 1952, bezetten twee compagnies (1ste en 2de) de kazerne van Seilles terwijl de Staf in het kasteel van Marche-les-Dames is ondergebracht en de 3de Compagnie in het kamp van Wartet gelegerd is.

In 1955 wordt het 2de Bataljon dat herleid is tot twee fuselier-compagnies en een Staf en Diensten compagnie, ondergebracht in de citadel van Namen en blijft er tot 1961, jaar van zijn verhuizing naar de kazerne Olt THIBAUT te Flawinne waar het heden ten dage nog altijd gelegerd is.

Tradities

Het “2ème Bataillon de Commandos” is de rechtstreekse erfgenaam van de tradities van de 4de Troep. De groene muts wordt er gedragen met een kenteken dat in 1950 werd gecreëerd.

Zijn leuze is United We Conquer (Samen Overwinnen Wij). De kleuren van de Eenheid zijn het zwart en het wit. Het personeel draagt zwarte wapenschildjes met wit biesje op de kraag (oude kledij) en een dolk op de epauletten, het woord “Commando” aan de bovenrand van elke mouw, het brevet “A” Commando op de rechtermouw en het brevet “A” Parachutist boven de rechter borstzak.

Het 2de Bataljon Commando is van bij de aanvang tot 1983 tweetalig geweest. Nu is het spijtig genoeg eentalig Frans.
Sinds 4 juni 1972 is de Gemeente HAN-SUR-LESSE de peterstad van het Bataljon.

 

Korpsoversten

Luitenant-Kolonel G. Danloy 27 jul 1942 03 nov 1951
Luitenant-Kolonel A. Renard 03 nov 1951 22 okt 1957
Majoor P. Lemercier 22 okt 1957 17 apr 1959
Majoor O. Janssens 17 apr 1959 26 jun 1961
Majoor P. Lemercier 26 jun 1961 25 feb 1962
Majoor A. Lemasson 25 feb 1962 26 jun 1964
Majoor SBH J. Rousseaux 26 jun 1964 23 maa 1967
Majoor A. Bruggeman 23 maa 1967 21 jun 1969
Luitenant-Kolonel R. Meunier 21 jun 1969 13 okt 1972
Luitenant-Kolonel SBH R. Lardin 13 okt 1972 07 feb 1975
Luitenant-Kolonel J. Celis 07 feb 1975 12 apr 1975 (+)
Luitenant-Kolonel SBH H. de Maere d’Aertrycke 09 jun 1975 23 jun 1978
Luitenant-Kolonel SBH R. De Clerck 23 jun 1978 04 jul 1980
Luitenant-Kolonel SBH L. Henrot 04 jul 1980 03 sep 1982
Luitenant-Kolonel SBH J. Jeunehomme 03 sep 1982 26 sep 1985
Luitenant-Kolonel SBH A.De Smet 26 sep 1985 11 sep 1987
Kolonel Ir SBH C. Buze 11 sep 1987 05 sep 1990
Luitenant-Kolonel F. Van De Weghe 05 sep 1990 24 sep 1993
Luitenant-Kolonel SBH J. Dewez 24 sep 1993 17 okt 1995
Luitenant-Kolonel SBH D. Adam 17 okt 1995 03 apr 1998
Luitenant-Kolonel Ph. Lattaque 03 apr 1998 07 jun 2001
Luitenant-Kolonel SBH A. Maes 07 jun 2001 23 mei 2003
Luitenant-Kolonel SBH P. Laureys 23 mei 2003 22 feb 2006
Luitenant-Kolonel SBH L. Hanset 22 feb 2006 19 dec 2007
Luitenant-Kolonel SBH C. Closset 19 dec 2007 28 okt 2010
Kolonel SBH JM Vermeulen. 28 okt 2010 05 sep 2013
Luitenant-Kolonel SBH V. Pierard 05 sep 2013 07 okt 2015
Luitenant-Kolonel Ir SBH F. Linotte 07 okt 2015 10 jul 2018
Luitenant-Kolonel Ir SBH T. landas 10 jul 2018 23 sep 2020
Luitenant-Kolonel SBH C. Van der Vorst 23 sep 2020  28 sep 2022
Luitenant-Kolonel SBH J-C. Defawes 28 sep 2022  

 

Korpsadjudanten

Adjudant J. Jonckers 1942-1948
Adjudant A. Jamin 1948-1959
Adjudant L. Dewilde 1959-1972
Adjudant-Chef G. Helderweirt 1972-1980
Adjudant-Chef T. Van Mol 1980-1981
Adjudant-Chef J. Leysen 1981-1993
Adjudant-Chef J. Leysen 1981-1993
Adjudant-Majoor P. Martinus 1993-2003
Adjudant-Majoor C. Fievet 2003- 2011
Adjudant-Majoor H. Lamotte 2011-2019
Adjudant-Chef D. Colige 2019-2023
Adjudant-Chef P. Dorval 2023

Korpskorporaals

1ste Korporaal-Chef J. Mayeur 1995-1997
1ste Korporaal-Chef P. Lambrette 1997-1999
1ste Korporaal-Chef J-C. Verschaeren 1999- 2010
1ste Korporaal-Chef A. Masson 2010-2018
1ste Korporaal-Chef L. Raison 2018-2023
1ste Korporaal-Chef D. Robert 2023