De Erezaal

Men vindt er de foto’s van de Korps Oversten, de Korps Adjudanten (RSM) en de Korps Korporaals van het 2 Bataljon der Commando’s, rechtsreeks erfgenaam van de “4th Troop“, de badges van de verschillende Commando Eenheden die nu nog bestaan en deze die ontbonden werden, de namen van de Commando’s die sneuvelden op het slagveld of in bevolen dienst gestorven zijn en een speciale plaats voor de eerste aalmoezenier van de Commando’s “Padre Louis CORBISIER”.

Te zien :
– De hoek bevelvoering
– De hoek Aalmoezenier L. Corbisier

 

De Stichter.

De Kapitein Georges DANLOY, later Generaal Majoor b.d. Baron DANLOY, stichter van de Belgische Commando’s is overleden op 19 oktober 1999, een bijzondere plaats is hem voorbehouden.

Te zien :
– een belangrijke plaats wordt aan zijn herinnering besteed (†);

voor de parade ground is een monument aan hem gewijd

De herinneringsplaat op het monument