De Evolutie

Na de Afrikaanse periode wordt aan het Regiment Para Cdo een grotere rol toebedeelt op het Europese operatiegebied, het 2de Bataljon Commando wordt op drie Fuseliers Compagnies gebracht. De Antitank Compagnie wordt gecreëerd in 1963 (ze wordt op 27 mei 94 ontbonden) en de Veldartillerie Batterij in 1973, een van haar howitsers wordt in deze zaal tentoongesteld.

In 1992 wordt een Genie eenheid opgericht onder de benaming van 14de Compagnie Genie Para Cdo en in 1994 twee nieuwe eenheden met Commando tradities: de 35ste Luchtdoel Batterij Para Cdo en de 210de Logistieke Compagnie Para Cdo.

Ten gevolge van opeenvolgende hervormingen werden spijtig genoeg alle logistieke eenheden ontbonden. Het kanon 105 mm(US), gefabrikeerd in 1942 werd door de Batterij Para Cdo gebruikt van 1974 tot 1998.

Een van haar howitsers wordt in deze zaal tentoongesteld.

Andere oefenterreinen zijn nu beschikbaar, namelijk te Benin in 2001, van waar de 14 Cie Gn Para Cdo deze tentoongestelde prauw heeft meegebracht.