De Oprichting (drie lokalen 3A, 3B, 3C)

3A. In 1942, op voorstel van de Engelsen, neemt de Belgische Regering te Londen de beslissing een Belgische eenheid op te richten in de schoot van het “N° 10 Inter Allied Commando”. Op 27 juli wordt de “4th Troop” opgericht.
Onder het bevel van de Reserve Kapitein Georges DANLOY wordt de “troop” ingekwartierd te Abersoch in het Land van Galles waar bij gebrek aan kazernes, en volgens de traditie van de eerste Commando’s, nemen ze intrek bij de burgers.

A Te zien :  – De stichters  (September 1942).

3B. Einde augustus gaat zij naar Achnacarry om er de zware training te ondergaan, die aan zijn leden toelaat de “Groene Muts” te veroveren.

Te zien : Een reproductie van het in SPEAN BRIDGE (SCHOTLAND) opgerichte monument staat tentoon.

3C. In het derde lokaal, een “Goatley”, plooibare roeiboot gebruikt door de Commando’s, tijdens de oorlog en tot in het jaar 57. In februari 1957, gedurende een demonstratie voor de Generaal NORSTAD (SACEUR), kantelt een boot en verdrinken drie personen. De boot wordt uit de training genomen om veiligheidsredens. Het tentoongestelde exemplaar (het enige in België) werd aangekocht, dank zij een intekening, aan de welke meer dan 660 leden van de Commando’s familie hebben bijgedragen.

Te zien : Een « Goatley ».