Na de Oorlog

In september 1945 keert de “4th Troop” terug naar België en installeert zich te Marche-les-Dames en Namen en later in Seilles. Ondertussen had ze de benaming “Regiment Commando” gekregen.
– 1946: Het Regiment krijgt een Standaard.
– 1947: Het opleidingscentrum voor Commando’s wordt officieel opgericht : zijn tentoongesteld, een kayak uit tentzeil en een meer recente uit polyester, alsook verschillende soorten materiaal, die voor de opleiding in het centrum worden gebruikt.

Een meer recente uit polyester

linnen kayak

Différents types de matériels utilisés au Centre d’Entraînement.

1950 : Vele Commando’s zullen zich als vrijwilligers melden voor Korea en het Regiment Commando zal gelast worden met de opleiding van het kader alsook van de versterkingen van het “Bataljon van Belgische Vrijwilligers voor Korea”.
1951 : Het Regiment Para Commando wordt opgericht. Luitenant Kolonel Georges DANLOY zal er de eerste bevelhebber van zijn.

Alsook verschillende soorten materialen, die voor de opleiding in het Bekwamingscentrum worden gebruikt.

Te zien : Twee soorten valschermen illustreren het nieuwe aspect van de opleiding van de Commando’s.