Opdracht “Toekomst”

Van januari tot juni 2004 is het 2 Bataljon de Commando’s gelast met de opdracht een brigade op te richten te Kisangani (ex Stanleyville) (RDC), bijgestaan door onderrichters in specifieke domeinen en tevens door militairen uit andere landen ( LU – FR – GE ). Per rotatie van 120 manschappen om de twee maanden heeft gans het bataljon de kans gekregen terug, en dit voor de eerste maal na de moord van de 10 Cdo’s te Kigali op 07 april 1994 in Rwanda, de Afrikaanse bodem te betreden. De opdracht werd een succes.

Een mannequin in de kledij van de Speciale Groep Presidentiele Veiligheid (GSSP).

Een verkleint model van een visplaats op de rivier;